+Web site, KARIMOKU NEW STANDARD, 2009

Art Direction : Taniuchi Haruhiko / Design : Oyama Sho / Flash : Fujimoto Hiroyuki / Photo : Ota Takumi