+no.42, pilvee, 2015

Art Direction & Design : Taniuchi Haruhiko / Design : Takashina Shun, Kimura Kaoru / Photo : Fujiwara Jun / Stylist : Danjo Yo / Hairmake : Hayatsu Jun(OFF) / Model : Sasha Kosolapova (Image Models)