+no.41, pilvee, 2014

Art Direction & Design : Taniuchi Haruhiko / Design : Takashina Shun, Kimura Kaoru / Photo : Kato Nozomi / Stylist : Endo Rika / Hairmake : KOMAKI