+Web site, 吉沼硝子, 2011

Art Direction & Design : Taniuchi Haruhiko / Design : Ko Mina / Flash : Fujimoto Hiroyuki / Photo : Ishibashi Kenichi

http://www.yoshinuma-glass.com